Pineapple

- viên, vân

♦ Phiên âm: (yuán, yùn)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()yuán
1.
2.
3.
4.
, : ()yún
1.
2.
3. tên người。
, : ()yùn
(Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 劣等羊毛簿書擁腫