Pineapple

- lữ, lã

♦ Phiên âm: (lǚ)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) § Xem luật lữ .
♦(Danh) Họ Lữ. § Ta quen đọc là .
♦(Danh) Xương sống. § Thông lữ .

: lǚ
”。


Vừa được xem: