Pineapple

- thính

♦ Phiên âm: (tīng, tìng)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()tīng
1.
2.
3.
4.
5. ,


Vừa được xem: 剪线刀砂型不倒翁å…¬