Pineapple

- hàm

♦ Phiên âm: (hán)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Động) Ngậm, giữ ở trong mồm không nhả ra, không nuốt vào. ◎Như: hàm trước dược phiến ngậm thuốc.
♦(Động) Chứa, bao gồm. ◎Như: hàm thủy phần chứa nước, hàm dưỡng phần có chất dinh dưỡng.
♦(Động) Dung nạp, bao dong. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Song hàm tây lĩnh thiên thu tuyết, Môn bạc Đông Ngô vạn lí thuyền 西, (Tuyệt cú ) Cửa sổ ngậm tuyết nghìn thu núi phía tây, Ngoài cổng đậu những chiếc thuyền Đông Ngô vạn dặm.
♦(Động) Ôm giữ, nhẫn chịu, chịu đựng. ◎Như: hàm hận ôm hận, cô khổ hàm tân chịu đắng nuốt cay.
♦(Động) Giữ kín bên trong, ẩn tàng. ◇Hàn Dũ : Lăng thần tính tác tân trang diện, Đối khách thiên hàm bất ngữ tình , (Hí đề mẫu đan ) Sớm mai đều trang điểm mặt mới, Trước khách vẫn cứ giữ kín trong lòng không nói ý tình.
♦(Động) Hiển hiện, bày ra. ◇Tuấn Thanh : Kính tử lí xuất hiện đích thị nhất phó niên thanh đích hàm trứ hạnh phúc đích vi tiếu đích kiểm (Lê minh đích hà biên , Đông khứ liệt xa ) Trong gương hiện ra một khuôn mặt trẻ tuổi tươi cười tràn trề hạnh phúc.
♦(Danh) Tục lệ ngày xưa, lấy ngọc (hoặc hạt trai, gạo...) bỏ vào mồm người chết, gọi là hàm . § Thông hàm , hàm .
♦(Danh) Ngọc (hoặc hạt trai, gạo...) để trong mồm người chết (ngày xưa). § Thông hàm , hàm .

: hán
1.
2.
3. 怀


Vừa được xem: 心勁砂輪特區隔心