Pineapple

- hào, hiệu

♦ Phiên âm: (hào, háo)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Cũng như hiệu .
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()hào
1.
2. ”。
3.
4.
5.
6.
7. 西
8.
9. 西
10,
, : ()háo
1.
2.


Vừa được xem: