Pineapple

- hiệp, diệp

♦ Phiên âm: (xié, yè, nbs)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Động) Cổ văn là chữ hiệp . § Vần cổ lầm lạc, người nhà Tống sửa lại các chữ không hợp vần gọi là hiệp vận .
♦§ Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()yè
1.
2.
3. ”。
4.
5. (Danh từ) Họ。
, : xié


Vừa được xem: