Pineapple

- khiếu

♦ Phiên âm: (jiào)

♦ Bộ thủ: Khẩu ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Kêu, hót, rống. ◎Như: đại khiếu nhất thanh kêu to một tiếng. ◇Nguyễn Du : Lạc nhật sơn sơn viên khiếu ai (Vọng quan âm miếu ) Khắp núi bóng chiều rơi, vượn kêu thương.
♦(Động) Gọi bảo, kêu lại. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Đương hạ nhật vãn vị hôn, Vương Tiến tiên khiếu Trương bài nhập lai . (Đệ nhị hồi) Hôm đó lúc trời chưa tối, Vương Tiến trước hết gọi tên lính canh họ Trương vào.
♦(Động) Gọi là, tên là. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Tiểu đích khiếu Cao Cầu (Đệ nhị hồi) Tiểu nhân tên Cao Cầu.
♦(Động) Bị, được (dùng trong thể thụ động). ◎Như: cổ thụ khiếu đại phong xuy đảo cổ thụ bị gió lớn thổi ngã.

: jiào


Vừa được xem: 壯陽壯懷增長墓志墊上運動填詞在行塞舌爾基金