VN520


              

Phiên âm :

Hán Việt : cổ

Bộ thủ : Khẩu (口)

Dị thể : không có

Số nét : 5

Ngũ hành : Mộc (木)

(Danh) Ngày xưa. Đối lại với kim 今 ngày nay. ◎Như: tự cổ dĩ lai 自古以來 từ xưa tới nay. ◇Lí Hạ 李賀: Kim cổ hà xứ tận, Thiên tuế tùy phong phiêu 今古何處盡, 千歲隨風飄 (Cổ du du hành 古悠悠行) Đâu là chỗ cùng tận của xưa và nay? Nghìn năm theo gió bay.
(Danh) Sự vật thuộc về ngày xưa. ◎Như: quý cổ tiện kim 貴古賤今 trọng cổ khinh kim.
(Danh) Thơ theo lối cổ, thơ cổ thể. ◎Như: ngũ cổ 五古, thất cổ 七古.
(Danh) Họ Cổ.
(Hình) Thuộc về ngày xưa, quá khứ, cũ. ◎Như: cổ nhân 古人 người xưa, cổ sự 古事 chuyện cũ. ◇Mã Trí Viễn 馬致遠: Cổ đạo tây phong sấu mã, tịch dương tây hạ, đoạn tràng nhân tại thiên nhai 古道西風瘦馬, 夕陽西下, 斷腸人在天涯 (Khô đằng lão thụ hôn nha từ 枯藤老樹昏鴉詞) Đường xưa gió tây ngựa gầy, mặt trời chiều lặn phương tây, người đứt ruột ở phương trời.
(Hình) Chất phác. ◎Như: cổ phác 古樸 mộc mạc, nhân tâm bất cổ 人心不古 lòng người không chất phác.


Xem tất cả...