Pineapple

- biến, biện

♦ Phiên âm: (biàn)

♦ Bộ thủ: Hựu ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()biàn


Vừa được xem: