Pineapple

- tham, xam, sâm

♦ Phiên âm: (cān, sān, )

♦ Bộ thủ: Khư ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()cān
1.
2.
3.
4.
5.
6.
, : ()shēn
1. 宿
2.
, : ()cēn
参差”, “”。
, : ()sān
”,


Vừa được xem: 潰逃童蒙彝劇歸期