Pineapple

- huyền, huyện

♦ Phiên âm: (xiàn, xuán)

♦ Bộ thủ: Khư ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()xiàn
1. , , , ,
2.
, : ()xuán
”。


Vừa được xem: 姨夫求同存異數量蓬頭垢面