Pineapple

- tức, khước

♦ Phiên âm: (què)

♦ Bộ thủ: Tiết ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦§ Cũng như chữ tức .
♦§ Giản thể của chữ khước .

: què
1. 退退
2. 退
3.
4.


Vừa được xem: 梁園該總第一手材料總統