Pineapple

- quái

♦ Phiên âm: (guà)

♦ Bộ thủ: Bốc ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Quẻ trong kinh Dịch . § Họ Phục Hi chế ba hào (vạch) là một quái (quẻ). Hào lại chia ra hào âm hào dương, cùng phối hợp nhau thành tám quẻ, tính gấp lên thành 64 quẻ. Người xưa xem quẻ để đoán cát hung lành hay dữ.

: guà


Vừa được xem: 簪子猛將代表團