- nam

♦ Phiên âm: (nán, nā)

♦ Bộ thủ: Thập ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Phương nam.
♦(Danh) Tên bài nhạc. ◎Như: Chu nam , Triệu nam tên bài nhạc trong kinh Thi.

chữ có nhiều âm đọc:
, : nán
1.
2. (Danh từ) Họ。
, : nā
南无, ”, “”。


Vừa được xem: 居住指腹為婚開心閉經門首門當戶對