- thập

♦ Phiên âm: (shí)

♦ Bộ thủ: Thập ()

♦ Số nét: 2

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Số mười.
♦(Hình) Đủ hết, hoàn toàn. ◎Như: thập thành vẹn đủ cả mười, thập toàn thập mĩ hoàn hảo, mười phân vẹn mười.

: shí
1.
2. ,
3.


Vừa được xem: 戰士共事戰壕六韜三略六部戰地六道