Pineapple

- y

♦ Phiên âm: (yì, yī)

♦ Bộ thủ: Hệ ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Một dạng của chữ y .

: ()yī
1.
2.
3. 西


Vừa được xem: 憲法板籍揄揚