Pineapple

- khu, âu

♦ Phiên âm: (qū, ōu)

♦ Bộ thủ: Hệ ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Một dạng của chữ khu .
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()qū
1.
2.
3. 〔区区”。
4.
, : ()ōu
(Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 卓異卑小半途而廢半身不遂半日半子半夏半信半疑升遐