Pineapple

- hối

♦ Phiên âm: (huì)

♦ Bộ thủ: Phương ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Các sông đổ dồn về. ◇Liễu Tông Nguyên : (Liễu Châu) nam bắc đông tây giai thủy hối ()西 (Liễu Châu san thủy ) (Liễu Châu) nam bắc đông tây, các sông đều đổ về.
♦(Động) Tụ họp. ◎Như: hối tập tụ tập.
♦(Động) Gửi tiền, chuyển tiền. ◎Như: hối khoản gửi tiền, hối đoái gửi và nhận tiền qua trung gian bưu điện, điện báo, ngân hàng, v.v.

: huì
xem “”。


Vừa được xem: 總統耶穌教攏總公则若县