Pineapple

- thế

♦ Phiên âm: (shì)

♦ Bộ thủ: Lực ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()shì
1.
2. 姿


Vừa được xem: 首頁庚帖治罪