Pineapple

- lao, lạo

♦ Phiên âm: (láo, lào)

♦ Bộ thủ: Lực ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()láo
1.
2.
3.
4.
5.
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 憑仗棕編側室谿姐丈