Pineapple

- kính

♦ Phiên âm: (jìng, jìn)

♦ Bộ thủ: Lực ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()jìn
1.
2.
, : ()jìng


    沒有相關
Vừa được xem: 濟楚棘楚拆穿腳踏實地