- lệ

♦ Phiên âm: (lì)

♦ Bộ thủ: Lực ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()lì
1.
2. (Danh từ) Họ。
3. ”, “”,


    沒有相關
Vừa được xem: 假期周流假托周到假手假定告成假如假名