Pineapple

- trợ

♦ Phiên âm: (zhù)

♦ Bộ thủ: Lực ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Động) Giúp. ◎Như: hỗ trợ giúp đỡ. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Nguyện tương gia tư tương trợ (Đệ ngũ hồi) Xin đem của cải ra giúp.
♦(Danh) Chế độ phú thuế thời nhà Ân Thương .

chữ có nhiều âm đọc:
, : zhù
1.
2.
, : chú
”,


Vừa được xem: