Pineapple

- động

♦ Phiên âm: (dòng)

♦ Bộ thủ: Lực ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()dòng
1.
2. 使
3. 使
4. 使使
5.
6.
7.
8.
9.


Vừa được xem: