Pineapple

- vụ, vũ

♦ Phiên âm: (wù)

♦ Bộ thủ: Lực ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()wù
1.
2.
3.
4.
5.
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 灶君回事