Pineapple

- bạn, biện

♦ Phiên âm: (bàn)

♦ Bộ thủ: Lực ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()bàn
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 艱險朗生干打雷,不下雨趨炎附勢大禍臨頭