- kiếm

♦ Phiên âm: (jiàn)

♦ Bộ thủ: Đao ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Gươm. ◎Như: khắc chu cầu kiếm khắc thuyền tìm gươm.
♦(Danh) Lượng từ: số lần múa kiếm.
♦§ Ghi chú: Nguyên viết là .

: jiàn
xem “”。


Vừa được xem: 丫巴兒丫叉个人财产保险丧钟丧葬费用並進並蒂並肩並立