Pineapple

- kịch

♦ Phiên âm: (jù)

♦ Bộ thủ: Đao ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()jù
1.
2.
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: