Pineapple

- bác

♦ Phiên âm: (bō, bāo, nbs)

♦ Bộ thủ: Đao ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : bāo
西
, : bō


Vừa được xem: 特輯质地细的织物砂紙牛勁