VN520


              

Phiên âm : qián

Hán Việt : tiền

Bộ thủ : Đao, Điêu, Đao (刀,刁,刂)

Dị thể : không có

Số nét : 9

Ngũ hành : Kim (金)

(Hình) Trước (phía). ◎Như: tiền môn 前門 cổng trước. ◇Lí Bạch 李白: Sàng tiền minh nguyệt quang, Nghi thị địa thượng sương 床前明月光, 疑是地上霜 (Tĩnh dạ tư 靜夜思) Trước giường ánh trăng sáng, Ngỡ là sương trên mặt đất.
(Hình) Trước (theo thứ tự). ◎Như: tiền biên 前編 quyển trước, tiền tam danh 前三名 tên ba người đầu.
(Hình) Xưa, trước (theo thời gian từ quá khứ đến hiện tại). ◎Như: tiền hiền 前賢 người hiền trước, tiền bối 前輩 lớp người đi trước. ◇Sử Kí 史記: Thái sử công viết dẫn Giả Nghị "Quá Tần luận" vân: Tiền sự chi bất vong, hậu sự chi sư dã 太史公曰引賈誼過秦論云: 前事之不忘, 後事之師也 (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ 秦始皇本紀) Thái sử công dẫn lời Giả Nghị trong "Quá Tần luận" nói rằng: Việc đời trước không quên, (là) tấm gương cho việc đời sau.
(Hình) Trong tương lai. ◎Như: tiền trình 前程 bước đường tương lai, tiền đồ 前途 chặng đường sắp đến, sự nghiệp trong tương lai
(Động) Tiến lên. ◎Như: phấn vãng trực tiền 奮往直前 gắng gỏi bước lên trước.


Xem tất cả...