Pineapple

- tề, tễ

♦ Phiên âm: (jì)

♦ Bộ thủ: Đao ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()jì
1.
2. ”, “”:
3.


Vừa được xem: 圖籍彩色粉筆寄籍