VN520


              

Phiên âm : bié, biè

Hán Việt : biệt

Bộ thủ : Đao, Điêu, Đao (刀,刁,刂)

Dị thể :

Số nét : 7

Ngũ hành : Thủy (水)

别 chữ có nhiều âm đọc:
一, : bié
1. 分离: 别离.别情.别绪.分别.告别.久别重逢.分门别类.
2. 差别: 霄壤之别.
3. 分类: 类别.性别.职别.级别.派别.
4. 另外的: 别人.别号.别字.别墅.别论.别开生面.
5. 卡住, 插住, 绷住: 别针.别花.
6. 不要, 不准: 别动.
二, : (彆)biè
别扭〕不顺心, 不相投.


Xem tất cả...