Pineapple

- sang, sáng

♦ Phiên âm: (chuàng, chuāng)

♦ Bộ thủ: Đao ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()chuàng

, : ()chuāng


Vừa được xem: 舊詩珍珠貝秋風掃落葉鄙陋晶體管遺志耐火粘土