Pineapple

- ngưng

♦ Phiên âm: (níng)

♦ Bộ thủ: Băng ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Động) Đông lại, đọng lại, đặc lại, cứng lại, dắn lại. ◇Sầm Tham : Mạc trung thảo hịch nghiễn thủy ngưng (Tẩu mã xuyên hành phụng tống xuất sư tây chinh 西) Trong trướng viết hịch, nước nghiên mực đông đặc.
♦(Động) Thành tựu, hình thành. ◇Trung Dung : Cẩu bất chí đức, chí đạo bất ngưng yên , (Chương 27.5) Nếu không phải là bậc đức hạnh hoàn toàn thì đạo chí thiện không thành tựu được.
♦(Động) Tụ tập. ◎Như: ngưng tập tụ lại.
♦(Động) Dừng, ngừng lại. ◇Tôn Xử Huyền : Phong ngưng bắc lâm mộ (Cú ) Gió ngừng ở rừng phía bắc lúc chiều tối.
♦(Động) Củng cố. ◇Tuân Tử : Kiêm tịnh dị năng dã, duy kiên ngưng chi nan yên , (Nghị binh ) Kiêm quản thì dễ, chỉ làm cho vững mạnh mới khó thôi.
♦(Hình) Đông, đọng. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi (Trường hận ca ) Nước suối ấm chảy mau, rửa thân thể mịn màng như mỡ đông.
♦(Hình) Lộng lẫy, hoa lệ, đẹp đẽ. ◎Như: ngưng trang đẹp lộng lẫy.
♦(Phó) Chăm chú, chuyên chú. ◇Trang Vực : Ngưng thê khuy quân quân mạc ngộ (Thành thượng tà dương y lục thụ từ ) Đăm đăm nhìn lén chàng mà chàng không hay biết.
♦(Phó) Chậm rãi, thong thả. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Hoãn ca mạn vũ ngưng ti trúc, Tận nhật quân vương khán bất túc , (Trường hận ca ) Ca thong thả, múa nhẹ nhàng, (đàn) chậm rãi tiếng tơ tiếng trúc, Suốt ngày, quân vương xem vẫn cho là không đủ.

: níng
1.
2.


Vừa được xem: 怎么樣哀及軟著陸銀洋拘板打傷