- quyết

♦ Phiên âm: (jué)

♦ Bộ thủ: Băng ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Tục dùng như chữ .
♦Giản thể của chữ .

: jué
1. :“”。
2.
3.
4. 退
5.
6.


Vừa được xem: 佛口蛇心函數何必体系管理课出口凝固佐治住院医生住民