Pineapple

- tả

♦ Phiên âm: (xiě)

♦ Bộ thủ: Mịch ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()xiě
1.
2.


Vừa được xem: 特輯质地细的织物砂紙牛勁砂礓