- tái

♦ Phiên âm: (zài)

♦ Bộ thủ: Quynh ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Phó) Hai, lại, nhiều lần. ◎Như: tái tam luôn mãi, tái phạm lại phạm lần nữa, tái tiếu đàn bà lấy chồng lần thứ hai.
♦(Phó) Hãy, sẽ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Thả trụ kỉ thì, khước tái thương lượng , (Đệ thập nhất hồi) Tạm ở lại ít lâu, rồi sẽ tính toán sau.
♦(Phó) Hơn. ◎Như: tái hảo một hữu liễu không còn gì tốt hơn. ◇Tây du kí 西遊記: Thắc thô thắc trường ta, tái đoản tế ta phương khả dụng , (Đệ tam hồi) Hơi thô hơi dài, ngắn hơn nhỏ hơn một chút mới dùng được.

: zài
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 仔雞仔豬仔肩仔細仔畜