Pineapple

- điển

♦ Phiên âm: (diǎn)

♦ Bộ thủ: Bát ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Sách của ngũ đế , chỉ các kinh sách trọng yếu. ◇Tả truyện : Thị năng độc tam phần ngũ điển (Chiêu Công thập nhị niên ) Đọc được các sách cổ của tam vương ngũ đế.
♦(Danh) Phép thường. ◇Chu Lễ : Đại tể chi chức, chưởng kiến bang chi lục điển, dĩ tá vương trị bang quốc , , (Thiên quan , Đại tể ) Chức đại tể, nắm giữ lập nên sáu phép thường của nước, để giúp vua trị các nước.
♦(Danh) Sách được coi là mẫu mực, dùng làm tiêu chuẩn. ◎Như: tự điển sách định nghĩa, làm mẫu mực cho chữ nghĩa, dẫn kinh cứ điển trích dẫn kinh, y cứ vào sách làm mẫu mực.
♦(Danh) Quy tắc, pháp độ, chuẩn tắc.
♦(Danh) Việc thời trước, tích cũ. ◎Như: dụng điển dùng điển cố.
♦(Danh) Lễ nghi, nghi thức. ◎Như: thịnh điển lễ lớn.
♦(Danh) Họ Điển.
♦(Động) Quản lí, trị lí, coi sóc. ◎Như: điển thí quan coi thi, điển ngục quan coi ngục, điển tự quan coi việc cúng tế, điển tọa chức coi chín việc về chỗ nằm chỗ ngồi (trong chùa). ◇Tam quốc chí : Chuyên điển ki mật (Thị Nghi truyện ) Chuyên coi giữ việc cơ mật.
♦(Động) Cầm, cầm cố. ◇Cao Bá Quát : Nhị nhật điển không khiếp, Tam nhật xuyết ung xan , Đạo phùng ngạ phu ) Ngày thứ hai đem cầm cái tráp, Ngày thứ ba nhịn không ăn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Triều hồi nhật nhật điển xuân y, Mỗi nhật giang đầu tận túy quy , (Khúc Giang ) Ngày ngày đi chầu về, đem áo xuân cầm cố (để lấy tiền mua rượu), Mỗi ngày, uống thật say ở đầu sông (rồi mới) trở về.
♦(Hình) Văn nhã. ◎Như: điển nhã văn nhã. ◇Tiêu Thống : Từ điển văn diễm (Đáp huyền phố viên giảng tụng khải lệnh ) Lời nhã văn đẹp.

: diǎn
1.
2.
3.
4.
5.
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 杰出