Pineapple

- hưng, hứng

♦ Phiên âm: (xīng, xìng)

♦ Bộ thủ: Bát ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()xīng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. (Danh từ) Họ。
, : ()xìng


Vừa được xem: 芝麻醬芝麻血栓舍下芝陵县芟除