Pineapple

- lan

♦ Phiên âm: (lán)

♦ Bộ thủ: Bát ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()lán
1. ”:
2. ”。
3. ”,
4. ”,
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 齒輪加工機床霉雨假使手紙开发行政课酌定