- lục

♦ Phiên âm: (liù, lù)

♦ Bộ thủ: Bát ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Số sáu.
♦(Danh) Tên nước thời nhà Chu.
♦(Danh) Họ Lục.

chữ có nhiều âm đọc:
, : liù
1.
2. “5”。
, : lù
1. 〔六安
2. 〔六合


Vừa được xem: 禮拜寺使短不了蠐螬