- bát

Phiên âm: (bā)
Bộ 12 bát [0, 2] U+516B
Ngũ hành: Thủy ()
♦(Danh) Số tám. ◎Như: bát quái tám quẻ (trong kinh Dịch ).
Home | Lastviews: , , 觀望 , , , , , , .