Pineapple

- bát

♦ Phiên âm: (bā)

♦ Bộ thủ: Bát ()

♦ Số nét: 2

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Số tám. ◎Như: bát quái tám quẻ (trong kinh Dịch ).

: bā


Vừa được xem: 零訊é”…