Pineapple

- khắc

♦ Phiên âm: (kè)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Đảm đương, gách vác. ◇Lưu Vũ Tích : Thường cụ bất khắc phụ hà, dĩ thiểm tiền nhân , (Vị Đỗ tư đồ tạ tứ truy tặng biểu ) Thường lo sợ không đảm đương gánh vác nổi, làm nhục tiền nhân.
♦(Động) Được, chiến thắng. ◎Như: khắc địch chiến thắng quân địch.
♦(Động) Kiềm chế, ước thúc. ◎Như: khắc phục ước thúc, làm chủ được. ◇Luận Ngữ : Khắc kỉ phục lễ vi nhân (Nhan Uyên ) Kiềm chế được chính mình (tư dục) mà trở về lễ (đạo li) là đạt được đức Nhân.
♦(Động) Hạn định, ước định, hẹn. ◎Như: khắc kì động công hẹn định thời kì khởi công.
♦(Động) Khấu trừ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Quả nhân ngự tứ chi tửu, nhất bình khắc giảm bán bình , (Đệ bát thập tam hồi) Rượu vua ban cho quả nhân, một bình khấu trừ nửa bình.
♦(Động) Tiêu hóa. ◎Như: đa cật thủy quả năng khắc thực uống nhiều nước quả thật giúp cho tiêu hóa.
♦(Danh) Lượng từ: gam (tiếng Anh "gram"). ◎Như: nhất khắc đẳng ư thiên phân chi nhất công cân một gam bằng một phần ngàn kí-lô.
♦(Phó) Có thể. ◎Như: bất khắc phân thân không thể sẻ thân ra được.

: ()kè
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 西


Vừa được xem: 嘔心嘔啞嘔吐嘎渣兒嘎子嘎嘣脆嘎嘎嘎吱