Pineapple

- quật

♦ Phiên âm: (jué, juè)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Cứng cỏi, ương ngạnh, cố chấp. ◎Như: quật cường cứng cỏi ương ngạnh.
♦(Hình) To gan, lớn mật.

chữ có nhiều âm đọc:
, : jué
1.
2. ”,
, : juè


Vừa được xem: 孟子阿堵物