Pineapple

- thương, thảng

♦ Phiên âm: (cāng)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Chỗ để tồn trữ các loại cốc. ◎Như: mễ thương đụn thóc gạo.
♦(Danh) Kho, vựa. ◎Như: hóa thương kho hàng, diêm thương vựa muối. ◇Pháp Hoa Kinh : Kì chư thương khố, tất giai doanh dật , (Tín giải phẩm đệ tứ ) Các kho vựa của người ấy, thảy đều đầy tràn.
♦(Danh) Khoang thuyền. § Thông thương .
♦(Danh) Họ Thương. ◎Như: Thương Cát .
♦(Hình) Xanh. § Thông thương . ◇Lễ Kí : Giá thương long, tái thanh kì , (Nguyệt lệnh ) Cưỡi rồng xanh, mang cờ lam.
♦Một âm là thảng. (Phó) § Xem thảng thốt .
♦(Phó) § Xem thảng hoàng .

: cāng
xem “”。


Vừa được xem: