Pineapple

- bổng

♦ Phiên âm: (fèng)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Danh) Bổng lộc. ◎Như: tân bổng lương bổng.

: fèng


Vừa được xem: 須要打總兒枝枝節節享用下國歸總