Pineapple

- sĩ

♦ Phiên âm: (sì, qí)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Đợi. ◎Như: sĩ ki nhi động đợi thời cơ mà hành động. ◇Thi Kinh : Tĩnh nữ kì xu, Sĩ ngã ư thành ngung , (Bội phong , Tĩnh nữ ) Người con gái trinh tĩnh xinh đẹp, Đợi ta ở góc thành.
♦§ Ghi chú: Cũng viết là .

chữ có nhiều âm đọc:
, : sì
。〔俟次
, : qí
万俟”。


Vừa được xem: 蠢蠢欲動蠢若木雞蠢笨蠢漢蠢材蠢動蠢俗蠢人