Pineapple

- trắc

♦ Phiên âm: (cè, zè)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()cè
1.
2.
3.
, : ()zè
”。
, : ()zhāi
1. 〔侧歪”。
2.


Vừa được xem: 海防市辯難被動舊學群居搬起石頭打自己的腳罄盡男女濫觴