Pineapple

- lữ

♦ Phiên âm: (lǚ)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: lǚ
1.
2. :“鹿”。


Vừa được xem: 彩頭打擊樂器待茶油田伴生气