Pineapple

- cung

♦ Phiên âm: (gōng, gòng)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Động) Bày, sắp đặt, trần thiết. ◎Như: cung trướng bỏ màn sẵn cho người ngủ. ◇Cảnh thế thông ngôn : Trác thượng hoa bình nội cung nhất chi bích đào hoa (Lí trích tiên túy thảo hách man thư ) Trong bình hoa trên bàn trưng bày một cành hoa bích đào.
♦(Động) Dâng hiến, thờ phụng. ◎Như: cung Phật cúng Phật. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Gia môn na phạ dụng nhất vạn lưỡng ngân tử cung tổ tông, đáo để bất như giá cá hữu thể diện , (Đệ thập lục hồi) Chúng ta nào có sợ tiêu cả vạn lạng bạc để cúng tổ tiên, nhưng dù sao cũng không bằng mấy lạng bạc này (tiền vua thưởng) có thể diện hơn.
♦(Động) Chấp hành, tòng sự. ◎Như: cung chức nhận giữ chức việc mình.
♦(Động) Cấp, cho. ◎Như: cung ứng , cung cấp .
♦(Động) Tạo điều kiện, để cho. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Tân thiêm thủy hạm cung thùy điếu (Giang thượng trị thủy như hải thế liêu đoản thuật ).
♦(Động) Khai nhận, thú nhận. ◎Như: cung nhận khai nhận, cung xuất khai ra. ◇Liêu trai chí dị : Vương bất cảm ẩn, thật cung chi , (Tiên nhân đảo ) Vương không dám giấu, phải nói thật.
♦(Danh) Lời khai, lời xưng (khi bị tra hỏi). ◎Như: khẩu cung lời khai, thân cung tự khai.
♦(Danh) Đồ cúng tế. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Trí bạn tổ tông đích cung (Đệ ngũ thập tam hồi).
♦(Danh) Các món ăn, rượu thịt, cơm ăn. ◇Tây du kí 西遊記: Na viện chủ hiến liễu trà, hựu an bài trai cung , (Đệ thập lục hồi) Chủ viện dâng trà rồi lại dọn cơm chay.
♦(Danh) Họ Cung.

chữ có nhiều âm đọc:
, : gōng
西
, : gòng
1.
2. 西
3.


Vừa được xem: 主名寶筏培育夷猶